Skip to content

A Lifeboat to the Gene Pool

April 1, 2011

PhD Thesis: Dag Terje Filip Endresen

Utilization of Plant Genetic Resources: A Lifeboat to the Gene Pool.

Copenhagen University, Faculty for Life Sciences, Department of Agriculture and Ecology

PDF available from: doi:10.13140/2.1.1829.9846 (ResearchGate, PDF 37 MB)

ISBN: 978-91-628-8268-6 (the final book was published in 2011 by Media-Tryck, Lund University Press)

MATLAB source code: http://goo.gl/FrRnP (Blog), http://goo.gl/i52HL (Google Code Repository), https://github.com/dagendresen/trait-mining/tree/master/matlab (GitHub)

The genebank collections worldwide provide the genetic diversity required for plant breeding activities. To access the useful traits the plant breeders most often need to conduct large screening experiments to identify the accessions holding such desired traits. Focused Identification of Germplasm Strategy (FIGS) was proposed as a new approach to assist plant breeders and other genebank users looking for a target trait property. The principles of this new approach is based on finding a link between the target trait property and the ecoclimatic profile at the original collecting location for landraces and wild relatives of the cultivated plants. This thesis provides some of the first experimental evidence to support the FIGS concept. Efficient crop improvement programs and effective plant breeding activities are a high priority to ensure future food supply under the challenges of climate change and a rapidly growing world population.

Danish translation:
Det globale netværk af genbanksamlinger rummer den genetiske mangfoldighed, som kræves for at kunne bedrive planteforædling. For at finde de vigtige egenskaber i de plantegenetiske ressourcer må forædlere ofte udføre store markforsøg til evaluering af materialet. Focused Identification of Germplasm Strategy (FIGS) er blevet foreslået som en ny strategi, der kan give brugere af plantegenetiske ressourcer en mere rationel og effektiv adgang til specifikke, vigtige egenskaber. FIGS-strategien er baseret på at etablere en kobling mellem den søgte egenskab og den respektive økogeografiske profil for materialets oprindelige indsamlingssted. Anvendelse af FIGS er begrænset til landsorter og vilde slægtninge af kulturplanterne. Denne PhD-afhandling omfatter nogle af de første eksperimentelle beviser til understøttelse af FIGS-konceptet. Vellykket forædling til forbedring jordbrugsafgrøderne er af høj prioritet for at sikre fremtidig fødevaresikkerhed under de gældende udfordringer fra klimaændringer og en hastigt øgende verdensbefolkning.

News story from NordGen on 12 April 2011: http://www.nordgen.org/index.php/en/content/view/full/1798/

4 Comments leave one →
 1. Massimo permalink
  April 8, 2011 13:39

  Great thesis, my compliments Dag, I hope you will update it with latest events and news.
  Ciao,
  Massimo

  • April 8, 2011 13:52

   Thanks, I will meet with the University Press about printing the final accepted version next week – and hope to have the printed book at least before the end of April. Cheers Dag

Trackbacks

 1. Nibbles: Cardamom, FIGS, Descriptors, Haiti
 2. Nibbles: Cardamom, FIGS, Descriptors, Haiti | Science Report | Biology News, Economics News, Computer Science News, Mathematics News, Physics News, Psychology News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: